آشنایی با روابط عمومی و رابطه آن با تبلیغات و بازاریابی

قسمت اول: روابط عمومی چیست؟

روابط عمومی راهی است که سازمانها، شرکت ها و افراد با رسانه ها و عموم ارتباط برقرار می کنند. یک متخصص روابط عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم  با مخاطبان مورد نظر،  با هدف ایجاد و حفظ یک تصویر مثبت و ایجاد ارتباط قوی با آنها، از طریق رسانه ها، ارتباط برقرار می کند. به عنوان نمونه می توان به انتشار مطبوعات، خبرنامه ها، نمایش های عمومی و دنیای وب اشاره کرد.

دنیای کسب و کار با رقابت شدید شناخته می شود و شرکت ها به منظور جذب مشتری های جدید و حفظ مشتری های موجود، باید خود را از رقابت جدا کنند. اما آنها همچنین نیاز به ایجاد و حفظ یک تصویر مثبت عمومی دارند.

یک کارشناس روابط عمومی به آنها کمک می کند تا با برقراری ارتباط از طرف آنها و ارائه محصولات، خدمات و عملیات کلی خود در بهترین شرایط ممکن، هم در رسانه و هم بین مشتریان شهرت خوبی را ایجاد و حفظ کنند. یک تصویر مثبت عمومی باعث ایجاد رابطه قوی با مشتریان می شود که به نوبه خود فروش را افزایش می دهد.

ایجاد و حفظ یک شهرت عمومی خوب یک روند پیچیده و مداوم است. بدون روابط عمومی موثر، جلب توجه مخاطبان مورد نظر به شرکت بسیار دشوار است و دشوارتر از آن ،تاثیر گذاری بر نظرات و تصمیمات آنهاست. هنگامی که ارتباط با گروه هدف در نهایت برقرار می شود، باید حفظ  و در سطح بالایی نگه داشته شود.

در دنیای امروز، رقابت شدیدی در مورد هر بخش وجود دارد، با این حال این مصرف کنندگان هستند که تصمیم می گیرند ازچه برندهایی استفاده کنند و به چه کسانی اعتماد کنند. به منظور کسب اعتماد مصرف کنندگان، شرکت ها همان طور که به کارشناسان بازاریابی متکی اند، به کارشناسان روابط عمومی نیز نیاز دارند.

بر خلاف بازاریابی که بر ترویج محصولات یا خدمات شرکت متمرکز است، روابط عمومی عمدتا به ارتباط با عموم مثل خریداران بالقوه و رسانه ها، می پردازد. با مبادله اطلاعات مربوط به شرکت و البته محصولات / خدمات آن، متخصصان روابط عمومی نیز در ارتقاء کسب و کار کمک می کنند.

اما بالاتر از همه، آنها یک تصویر مثبت عمومی ایجاد می کنند و رابطه ای را با مخاطبان و رسانه های هدف ایجاد می کنند. به این ترتیب، آنها به تدریج اعتماد مصرف کنندگان را به دست می آورند که همانطور که قبلا ذکر شد تأثیر عمده ای بر تصمیمات آنها در مورد خدمات/ محصولاتی منتخبشان از بین خدمات/محصولات موجود، دارد.

;