آشنایی با روابط عمومی و رابطه آن با تبلیغات و بازاریابی - قسمت سوم

در قسمت های قبلی این مقاله ابتدا روابط عمومی و اهمیت آن برای سازمان ها و کسب و کارها را بررسی کردیم. همچنین سیر روابط عمومی در تاریخ را مورد مطالعه قرار دادیم. در این قسمت به بررسی بیشتر روابط عمومی و کاربرد های آن می پردازیم.

چه کسی به خدمات روابط عمومی نیاز دارد؟

بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و افراد مشهور به دنبال خدمات روابط عمومی  هستند. یک متخصص روابط عمومی با مردم و رسانه ها از طرف آنها ارتباط برقرار می کند تا آنها را در بهترین حالت به نمایش بگذارد. این نه تنها به ایجاد و حفظ  یک شهرت خوب کمک می کند، بلکه همچنین به آنها کمک می کند تا از دیگران متمایز شده و توجه مردم و رسانه ها را جلب کرده و ارتباطات دو طرفه را ایجاد کنند.

خدمات روابط عمومی توسط بسیاری از سازمان ها و افراد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف آنها این است که یک تصویر بهتر از خود در جامعه ایجاد کنند. بیشترین مشتریان شركت های روابط عمومی عبارتند از:

کسب و کارها: آنها از خدمات روابط عمومی برای ارائه محصولات و خدمات خود و نحوه عملکرد شرکت هایشان استفاده می کنند و البته، ایجاد رابطه قوی با مشتریان و رسیدن به بیشتر خریداران بالقوه

سازمان های غیر انتفاعی: نمونه هایی از جمله سازمان های خیریه، مدارس، بیمارستان ها و غیره هستند که از خدمات روابط عمومی به عنوان بخشی از رویدادهای جمع آوری پول و کمپین های تبلیغاتی استفاده می کنند

افراد مشهور: مانند سلبریتی ها که از خدمات روابط عمومی برای برقراری ارتباط با رسانه ها و طرفدارانشان استفاده می کنند. همچنین سیاستمداران که موفقیتشان تنها به شهرت خوب وابسته است، شدیدا به دنبال کارشناسان روابط عمومی هستند.

کارشناسان روابط عمومی حرفه ای هایی هستند که دارای دانش و مهارت برای برقراری ارتباط با مردم و رسانه ها هستند. در دنیای امروز رسانه ها نقش و کلیدی دارند. همه اخبار از زیر دست خبرنگاران بیرون می آید و دقیقا می دانند چه چیزی مورد توجه عمومی ،که کلید موفقیت در دنیای کسب و کار رقابتی روزافزون است، قرار می گیرد. کارشناسان روابط  همچنین می دانند که چگونه در شرایط بحرانی پاسخ دهند و از تصویر و اعتبار عمومی مشتریان خود محافظت کنند.

نحوه استفاده از خدمات روابط عمومی

اکثر سازمان ها و افرادی که تصمیم به استفاده از خدمات روابط عمومی می گیرند یک شرکت روابط عمومی یا متخصص را فقط برای وظایف خاص استخدام می کنند. نمونه هایی از جمله ارائه محصولات جدید / خدمات، ارتباط با مردم و رسانه ها در طول مبارزات سیاسی یا رویدادهای جمع آوری پول، مدیریت شرایط ناگوار و اختلافات و غیره است. اما بسیاری نیز با شرکت های بازرگانی به طور مرتب کار می کنند، در حالی که تعداد در حال رشدی از شرکت ها و سازمان ها دارای گروه روابط عمومی خود هستند.


;